Veiledning for legevakter som vil gjennomføre en brukerundersøkelse

Publisert   Endret

Veiledningen gir et enkelt overblikk over elementer det er viktig å tenke på dersom du ønsker å gjøre en undersøkelse.

Veiledning
Lenker
(http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/veiledning-for-legevakter-som-vil-gjennomfore-en-brukerundersokelse)