Verktøy

Pasientsikkerhet - samleside

Nettressurs/Programvare
Metodebeskrivelse
Forbedringsverktøy

PasOpp-rapporter

ISSN-serier

Rapport fra Kunnskapssenteret

ISSN-serier

Rollespill som forbedringsverktøy

Forbedringsverktøy

Sjekkliste - lokale brukerundersøkelser

Sjekkliste

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Sjekkliste

Sjekklister for vurdering av forskningsartikler

Sjekkliste

Slik oppsummerer vi forskning

Metodebeskrivelse
Håndbok/Metodebok

Spørreskjemabanken

Spørreskjema

Statistisk prosesskontroll (SPC)

Forbedringsverktøy

Termliste for forskningsoppsummering

Nettressurs/programvare

The Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

Håndbok/Metodebok

Trigger Tool - verktøyet for å avdekke skader på pasienter

Metodebeskrivelse
Sjekkliste

Veiledning for legevakter som vil gjennomføre en brukerundersøkelse

Sjekkliste

(http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy?index=15)